Skip to content

Folkdans

Som namnet lyder är folkdans folkets dans som från början inte var fin nog att dansas i de finare salongerna. Folkdans är danser som har förts vidare från generation till generation och inte genom skolor. Till de svenska folkdanserna räknas både de gamla arterna som är långdans, kadrilj och polka men också den vanligare och nyare så kallade gammeldansen där vi har bland annat vals, hambo och schottis. De flesta av våra danser har sitt ursprung i andra länder men de har funnits så länge i vårt land att vi räknar dem som våra. Folkdansen är ett gammalt kulturarv som vi måste fortsätta föra vidare.

Folkdans och midsommar

Folkdans är bra motion

Att dansa ger bra motion och det är en konditionsträning som snabbt ger resultat. Samtidigt har man roligt i trevligt sällskap där gemenskapen är stark. Över hela landet finns folkdansföreningar och klubbar som anordnar kurser, tävlingar och andra arrangemang. De flesta dansar den folkdans som vi kallar gammeldans men man kan också finna folkdanslag som kan de gamla typerna som långdans och kadrilj. Dessa dansades före gammeldansen som vi började med i Sverige ungefär samtidigt med dragspelets ankomst i mitten på 1800-talet. Att de fick samlingsnamnet gammeldans trots att de var ganska nya när de kom berodde på att nu hade även jazzmusiken samt danser som foxtrot kommit till Sverige.

Hambon härstammar från Hårga i Hälsingland där den dansades redan på 1840-talet. Ett tidigare namn på denna folkdans är Horgadansen efter byn Hårga. Andra säger att den har sitt ursprung ur polkan som var den vanligaste pardansen på landsbygden i början på 1800-talet. Hambopolka är ett annat folkligt namn på en variant av hambon som dansas i Mälardalen. Skillnaden är att i den varianten lyfter man inte partnern i omsvängningarna som man gör i Hälsingland. Det finns även en annan variant som kallas norsk polka som är inspirerad av hambon men dansas till polkamusik. VM i hambo anordnas sommartid. Början är i byn Hårga och tävlingen avslutas i Järvsö.

Olika svenska gammeldanser

Schottis var en vanlig folkdans i Europa och dess namn kommer från Skottland där den dansades ofta. Ursprungligen kom den från Böhmen och den spreds även vidare till danssalonger i Paris. I Sverige blev den modedans i slutet på 1800-talet. Dansen är en blandning av promenader och omsvängningar och paren rör sig i en ring moturs på dansbanan för att sedan göra omsvängningarna medurs. Dansen liknar den tyska dansen reinländer så mycket att det är svårt att skilja dem åt. Snoa har dansats i Sverige sedan 1970-talet, men har dansades i Europa tidigare och i Tyskland fanns det redan under medeltiden en liknande dans som hette ”zwei Trit”.

Även valsen räknas till gammeldansen trots att det är folkdans som har en mycket lång historia. Man menar att vals dansades redan på 1500-talet i Frankrike. Det fanns där en dans som hette ”la volte” och man har tolkat den som en långsam vals. I slutet av 1600-talet dansades det i Tyskland en långsam folkdans med namnet ”ländler” som senare ska ha snabbats till och blev så föregångaren till wienervals. Efter ”ländler” kom Bostonvalsen som dansades i slutet av 1800-talet. I och med första världskriget försvann Bostonvalsen men 1910 dök den engelska valsen upp inspirerad av de tidigare typerna. Med dagens moderna vals menar vi ibland engelsk vals men även varianter av andra valser som dansades på 1900-talet. Stegen i vals är lätta att lära sig och det är troligtvis därför den alltid har vunnit i popularitet.

Känner du igen en polka?

Utöver de tidigare nämnda danserna har vi också polkan som från början var en folkdans från Böhmen. Den börjades dansa på 1830-talet. Dessutom finns polkan som är en folkdans som kom till Sverige redan på 1600-talet och det var då en modedans. De flesta kan någon låt som är polka utan att veta om det. Många av våra gamla svenska låtar som de flesta kan är polkatakter. Känner ni igen till exempel ”hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara…” eller ”vårvindar friska, leka och viska…”? Flera av våra svenska snapsvisor går även i denna takt. Det finns stora variationer inom polkan, både vad gäller musiken och karaktären.